Materiały zewnętrzne

Kurier Lubelski: Wspomożycielka Antonina
Muzeum na Majdanku: Archiwum